– ELIION ELINSTALLATIONER AB ’S PERSONDATAPOLICY

ELIION Elinstallationer AB (härefter ”vi, ”oss, eller ”vår”) behandlar dina personuppgifter i vår roll som entreprenör, enligt denna persondatapolicy (härefter kallat Persondatapolicy).

I detta dokument informerar vi dig om dina rättigheter som registrerad kund hos oss, samt hur vi behandlar och skyddar dina personliga upplysningar.

1. Personliga Upplysningar

1.1 Vi behandlar endast de personliga upplysningar som du ger till oss för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal, eller personupplysningar som vi får från andra enligt 1.2. De insamlade personliga upplysningar inkluderar vanligtvis:

– Kontaktinformation; förnamn, efternamn, adress,

e-mail och telefonnummer. Då kund önskar rotavdrag kommer även personnummer att sparas.

– Fotodokumentation som är en del av vår kvalitetssäkring.

1.2 Vi kan få upplysningar om dig från andra som du har bett om hjälp ifrån. Det kan t.ex. vara ett försäkringsbolag, din bank eller annan hantverkare.

2 Användning av sina personliga upplysningar

2.1 Syftet med insamlingen av dina personliga upplysningar är att uppfylla och hålla det avtal som vi har ingått med dig om leverans av hantverksmässiga och/eller servicemässiga tjänster till dig och ditt hushåll.

2.2 Vi hanterar endast personliga upplysningar om dig och ditt hushåll som är relevanta och tillräckliga för att vi ska kunna uppfylla Syftet.

3. Lagring av dina personliga upplysningar

3.1 Dina personliga upplysningar lagras hos två externa leverantörer utvalda av oss. Företagen heter WAT Ekonomikonsult AB (www.watekonomi.se) samt Fortnox AB (www.fortnox.se) och kommer härefter att refereras till som ”Databehandlarna”.

3.2 Upplysningarna lagras på en server inom EU och dina personliga upplysningar skyddas därför dataskyddsförordningen.

3.3 Vi ansvarar för att dina personliga upplysningar ligger hos Databehandlarna.

3.4 Tillsammans med Databehandlarna ser vi kontinuerligt till att alla säkerhetsmässiga och organisatoriska säkerhetsåtgärder tas, för att säkra att dina personliga upplysningar inte förstörs eller tappas bort på ett olagligt sätt. Dessutom säkrar vi, att obehöriga inte får tillgång till att behandla eller missbruka informationen på ett sätt som strider mot gällande regler för behandling av personliga upplysningar.

4 Delning

4.1 Vi kan dela dina personliga upplysningar med andra leverantörer och samarbetspartners, t.ex. andra hantverksföretag, din bank eller försäkringsbolag, rådgivare etc. om det är nödvändigt för att vi ska kunna hålla vårt avtal med dig.

4.2 Utöver detta kan vi dela dina personliga upplysningar om vi behöver lämna eller dela upplysningar om dig med statliga institutioner.

5. Radering av personliga upplysningar

5.1 Vi lagrar endast personliga upplysningar så länge det uppfyller Syftet, eller krävs enligt lag.

5.2 Vi raderar dina upplysningar när vi inte behöver dem längre. Informationen raderas allra senast när preskriptionstiden är över för vårt ansvar för utfört arbete, vilket just nu är 10 år.

6. Dina rättigheter

6.1 Du har alltid rätt till att få upplyst vilka personupplysningar vi har registrerat på dig. Önskar du denna information ska du kontakta oss via email eller telefon.

6.2 Du har också rätt till att komma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina personliga upplysningar

6.3 Har du klagomål gällande vår behandling av dina personliga upplysningar, ska detta ske till Datainspektionen via telefon: 08-657 61 00 eller e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

7 Ansvarig för data

7.1 Dina personliga upplysningar samlas in och behandlas av:

7.1.1 ELIION Elinstallationer AB Gullmarsvägen 2, 121 40 Johanneshov Tel: 0709959546 info@eliion.se

© Copyright 2018 eliion.se